ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 10/03/1993

התייהסות המשפטנים והמוזמנים לאפשרויות חקיקה בנושאים שיועלו.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים