ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 03/01/1995

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 16) (דירת מגורים), התשנ״ד-1994

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים