ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 03/01/1995

הצעת חוק הבזק (תיקון), התשנ״ה-1994

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים