ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/12/1994

סכנה לחיי אלפי אזרחים בעקבות דליפה בצינור הנפט בחיפה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים