ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 17/02/1993

דרך תקצוב חינוך ועבודת ורווחה;דרך הזרמת מענקים מהאוצר אל משרד הפנים;הפחתת שעות לימוד מהחינוך הדתי והקצבות לפי תלמיד (במקום לפי כיתה):שינוי לגבי הקריטריונים של טעוני פיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים