ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 30/05/1995

הפרמיה המשולמת על ביטוח דירות בבנקים למשכנתאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים