ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 09/01/1995

גובה הפרמיה שגובים הבנקים בגין ביטוח דירות לעומת עלותה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים