ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 30/03/1993

המשבר בקרנות הפנסיה (המשך דיון).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים