ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 30/05/1994

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ורווחת האדם, התשנ"ד - 1994 - הצבעות על סעיפים בחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים