ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 28/02/1994

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים