ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 04/01/1994

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים