ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 23/11/1993

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים