ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 09/11/1993

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ג-1993 - הצבעות על סעיפים בחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים