ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 11/10/1993

סדרי הדיון וההצבעה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים