ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 03/08/1993

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים