ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 01/02/1995

הצעת חוק הצלילה הספורטיבית (תיקון - גיל הסמכה), התשנ"ה - 1994; חוק להסדר ההימורים בספורט(תיקון מס' 3), התשנ"ה-1995 (הכנה לקריאה ראשונה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים