ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 26/07/1994

ספורט הנכים; תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ג-1993

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים