ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 20/07/1993

"הצעת חוק הספורט (תיקון - חיוב בבדיקות רפואיות והעברת ספורטאים), התשנ״ג-1993 - חה״כ אי יתזקאכ (תקכ״ב)."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים