ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 04/05/1993

הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ״ג-1992 - של קבוצת חברי הכנסת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים