ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/01/1993

פיתוה ענף מרוצי סוסים והכנסתו למסגרת ההימורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים