ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 10/12/1992

פיקוח רפואי על ספורטאים בספורט התחרותי מקצועיהצעה לסה״י של ח״כ א. חזקאל וייס. שלום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים