ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 13/12/1994

מצוקת מעונות הסטודנטים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים