ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 04/01/1993

הוראות ותקני בטיחות במוסדות חינוך ובמתקנים, הערכות לאבטחת מוסדות חינוך בשנת הלימודים התשנ״ד לאור החמרת מצב בטחון הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים