ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 07/03/1996

הצעת חוק לעידוד ההפקה של יצירה ישראלית מקורית בשידורי הטלויזיה (תיקוני חקיקה). התשנ״ו-1996; חוק הבזק. התשמ״ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים