ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/02/1996

הצעת חוק לעידוד ההפקה של יצירה ישראלית מקורית בשידורי הטלוויזיה (תיקוני חקיקה ). התשנ״ו-1996

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים