ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 16/11/1987

סקירה על רפא"ל ודיון.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים