ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/07/1987

המשך דיון ותשובות המתאם לשאלות חברי הועדה בישיבה בבית-אל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים