ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 08/06/1987

חוק הרשת השניה לטלוויזיה ורדיו, התשמ״ז-1986(סעיפים 32-26).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים