ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 31/12/1986

קביעת סדרי עבודתה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים