ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 25/02/1986

חוק חוזה עבודה, התשמ״ה -1985

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים