ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 16/06/1987

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ״ו-1986; הצעת תיקון חוק חוזה הביטוח - פיצויים למבוטחים על דחיית תשלום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים