ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 21/07/1986

צו חוזי ביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק); המשך הדיון בהצעות סוכני הביטוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים