ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 20/05/1986

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים