ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/02/1986

צו חוזה ביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק},התשמ״ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים