ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/06/1986

א. קידום - 1. האם יכולה לעמוד בהתחייבויותיה? 2. האם המפקח על הביטוח פיקח כראוי על החברה? ב. ורד יריחו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים