ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 02/07/1986

"חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה) (תיקון והערכת תוקף)"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים