ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 03/07/1985

"חוק מס-הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ״ה-1985,"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים