ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 26/06/1985

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ״ה-1985.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים