ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 23/06/1985

"(של ועדת הכספים) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים