ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 12/06/1985

"חוק מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה, (הוראת שעה), התשמ״ה-1985."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים