ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 10/06/1985

חוק מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה (הוראת שעה), התשמ״ה19858.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים