ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 26/07/1988

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראה שעה),התשמ״ח-1988.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים