ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 26/07/1988

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(הוראת שעה) התשמ״ח-1988

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים