ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 23/12/1986

שתיקח הגימלה של עובדי המדינה והרשויות המקומיות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים