ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 12/01/1986

ביקור בבור; שנויים בתקציב הבטחון לשנת 1985-פניה מס 3

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים