ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 09/06/1985

"חוק שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הוראת שעה) התשמ״ה - 1985."

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים