ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 17/06/1985

חוק רשת שניה, מסחרית, בטלוויזיה, התשמ״ה-1984(הצעת חוק של חברי-הכנסת פ' גולדשטיין ומ' רייסר).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים