ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/12/1983

חרק להארכת תקפן של תקנות שעת--חירום (החזקתם על עצורים מלבנון במעצר בישראל התשמ"ד 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים