ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/01/1983

סקירת שר הבטחון על המצב בלבנון ודיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים