ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/12/1982

דיווח תקופתי על ההתפתחויות בלבנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים